Dorota z Grabskich Mellerowiczowa (1886-1949) z mężem Bolesławem Mellerowiczem
i córeczkami Marią później Wolszakiewicz (ur.1927) i Jadwigą później Urbańską (ur.1929)
zobacz zdjęcie ze ślubu Piotra Urbańskiego, syna Jadwigi 70 lat później