Dorota Grabska (później Mellerowiczowa)  
w mundurze przysposobienia wojskowego w 1919 r.