Dorota Grabska (później Mellerowiczowa), w wieku 13 lat (1909 r.) 
zob. sentymentalny opis zdjęcia dokonany przez starszą siostrę Doroty Grabskiej, Marię Piątkowską.