1 morga pruska mała (zwana też morgą magdeburską) = 0,2553 ha
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morga

Dzierżawiony przez Ottona Konstantego Grabskiego w latach 1856-1865 majątek Ciemierów i Olsz w powiecie kaliskim,  posiadający 5.800 mórg magdeburskich,  musiał mieć około 1.480 hektarów.

Własny majątek Kaliksta Maksymiliana Grabskiego Marcinkowo, 38.000 mórg, jeżeli był mierzony w mniejszych magdeburskich morgach, to miał obszar 9.700 hektarów, bez jeziora Bityń.