Kalikst Józef Maksymilian Grabski,

brat rodzony młodszy Onufrego i Tekli, obecnie Broniszowej,* urodził się w 1783 roku. Wiek młodzieńczy spędził na uniwersytecie w Halli, a później we wojsku polskim, gdzie dosłużył się stopnia porucznika w 1808 r. Mieszkał we wsi dziedzicznej Marcinkowie (Marzdorf) [Marcinkowice  - przyp. SP] powiecie wałeckim (Deutsche Krone). Posiadał tamże 37.000 mórg roli i lasów dębowych i bukowych oprócz jeziora Bityń. W majątku tym były  4 probostwa: Marcinków, Lubsdorf [Lubiesz - przyp. SP] , Brunk [Bronikowo -przyp. SP ] i  Prochno [Próchnowo -przyp. SP], a z folwarków większych trzynaście. Miał za żonę damę dworu pruskiego, słynną z piękności córkę generała von Hartmann z Tuczna (Tütz). Z małżeństwa tego było 12 dzieci - 7 chłopców i 5 dziewcząt. Wszystkie, już to w wieku niedojrzałym, już to bez potomstwa poumierały, oprócz najmłodszego syna, Ottona Konstantego.

Za obronę kraju został Kalikst osadzony w fortecy w Grudziądzu (Graudenz), dokąd mu dozwolono sprowadzić cały dwór. Po uwolnieniu z Grudziądza zastał Kalikst majątek zrujnowany zupełnie i wystawiony na subhastę za 160.000 talarów, wskutek czego melancholia czarna się u niego wyrodziła. Umarł 18.I.1835 r. w Schloppe [Człopa -przyp. SP] a pochowany w mieście Tuczno (Tütz), majątku swej żony i tamże też pochowany. Żona Kaliksta: Emilia, Ernestyna Wilhelmina umarła we Wałczu w r. 1848.

Otton Konstanty urodził się 1820 r. 30 maja, podczas uwięzienia ojca w Grudziądzu. W piętnastym roku już bez ojca i majątku musiał się starać o siebie i pracą dorobił się majątku w Królestwie Polskim, guberni kaliskiej, powiecie słupeckim. Za dzierżawiony majątek Ciemierów i Olsz, mających areału 5.800 mórg magdeburskich. W roku 1856 wziął sobie za żonę Annę Szafarkiewiczównę, która przyniosła mu na świat 1 września 1857 r. syna Stefana. Po śmierci Anny  w 1862 r. poślubił po drugi raz Justynę Szpotańską, h. Łabędź, w r. 1864. W roku 1866, 28 kwietnia porodziła mu syna Zygmunta i w rok później córkę Adelę, która w w drugim roku umarła.

Z synów Ottona Konstantego starszy syn Stefan, ukończywszy studia agronomiczne w Berlinie i Prószkowie, kupił sobie majątek Wolę Droszewską pod Kaliszem w roku 1881.

-----------------

Oryginał pisany ręką Ojca naszego Stefana Grabskiego, syna Ottona Konstantego,
- przechowuje się u syna mego Jana Piątkowskiego.

Powyższe zapiski należy uzupełnić wyszukanymi w herbarzach danymi, że Kalikst był synem Franciszka Ksawerego i żony jego Eleonory z Krzyckich, herbu Kotwicz, kasztelanki krzywińskiej.

Przepisała tekst oryginału zapisków Ojca najstarsza córka tegoż

            Maria z Grabskich Antoniowa Piątkowska

Bydgoszcz, 15 grudnia 1960 roku.

*oczywisty błąd mojego pradziadka Stefana, bratanicę Kaliksta, Teklę córkę Onufrego potraktował jako siostrę dziadka Kaliskta
  - skreślenie Stanisława J. Plewako: .